projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 35: Facebook

idee en ontwerp DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak, Heelweg - drukwerk Flyeralarm - verschijningsdatum januari 2013 - formaat A6 - oplage 205 exemplaren - kosten 10,00 euro - bestelformulier