projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 29: 'maar'

illustraties / foto's en ontwerp DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak, Dalfsen - digitale druk binnenwerk Molenberg Media Zwolle (tevens sponsor!) - verschijningsdatum april 2010 - formaat A5+ - oplage 200 exemplaren - kosten 12,50 -bestelformulier