projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 18 'Jam Karet'

idee, ontwerp, fotografie DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak - ontwerp flipperboekje LeBoYe, Hermawan Tanzil, Jakarta
uitvoering
Greeng Inspiration Yogjakarta, Desa Putera Jakarta, Planet Reclame Jakarta - techniek zeefdruk, offset, stempelsnijwerk
formaat divers - oplage 200 exemplaren - kosten 10,00- bestelformulier