projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 14 'Autogonia'

fotografie en tekst Henny Allis, Amsterdam - ontwerp DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak - verschijningsdatum juli 2005 -
techniek
offset, zeefdruk, cahierbinding - formaat 21 x 21 cm. -oplage 200 exemplaren - kosten 10,-- bestelformulier