projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 11 'Bergtoerist'

idee en ontwerp DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak -fotografie binnenwerk DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak - fotografie omslag Linda de Jong, Marian Mijnhardt, Roelie Blaak, Jerry Veldhuizen, Roeland Blaak, Dhani Blaak, Michiel Mijnhardt, Henny Allis, Hesther Nijland en Aaldert Blaak
verschijningsdatum december 2003 - techniek offset, cahierbinding - formaat 20,5 x 12,5 cm. -oplage 200 exemplaren
kosten 5,- - bestelformulier