projecten & publicaties > Eva Blaak

 uitgave 16 'Last Week part two' een registratie van een maakproces

idee, ontwerp en uitvoering DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak - verschijningsdatum december 2005 -
techniek
affiche: zeefdruk / cd-rom: video, zeefdruk, printwerk - formaat affiche: 64 x 46 cm. / cd-rom: 13 x 13 cm. - oplage 200 exemplaren -
kosten 10,-- bestelformulier