uitgave 31: gras inzaaien

idee, tekst en ontwerp Bouwe Brouwer, Emmeloord en  DEBOKOFHETLOKET / Eva Blaak, Dalfsen - haiku Bouwe Brouwer, Emmeloord www.deoudezeeman.web-log.nl - uitvoering Desa Putera, Jakarta Indonesia en MolenbergMedia Zwolle - verschijningsdatum november 2010 - formaat 20 x 25 cm - oplage 250 exemplaren - kosten 15,00 -bestelformulier

November 2010

Beste leden van DEBOKOFHETLOKET,
met veel plezier stuur ik u de nieuwe uitgave van DEBOKOFHETLOKET: nummer 31 gras inzaaien . Deze uitgave is afgelopen zomer tot stand gekomen in samenwerking met Bouwe Brouwer. Bouwe studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen aan de afdeling illustratie. Hij woont en werkt in Emmeloord. Zijn werk bestaat op dit moment, naast het lesgeven op een basisschool, voornamelijk uit het schrijven van haiku's. Ik ga in dit schrijven verder niet uitgebreid in op deze samenwerking, omdat u hierover alles kunt lezen in de uitgave zelf. 
Wel is het leuk om te vermelden dat de uitgave is gedrukt in Indonesië! In 2006 heb ik twee maanden gewerkt aan een publicatie (nummer 18 / Jam Karet) in Jakarta. Destijds heb ik contact gelegd met Broeder Martin, een Nederlandse broeder die in 1969 Desa Putera oprichtte, een drukkerij / grafische school in Jakarta. Het idee om kansarme jongeren op te leiden, gedeeltelijk binnen een bedrijf, bleek een succes. De jongeren wonen en werken op het terrein van Desa Putera en vinden, na het behalen van hun  diploma, meestal werk. Jam Karet is hier in 2006 gedrukt en aangezien de kosten van uitgave 31 een beetje uit de hand liepen, heb ik weer contact gezocht met de drukker. De samenwerking was opnieuw zeer vruchtbaar! Met dank aan mijn broer Roeland en schoonzus Dhani in Jakarta die, als relatieve leken, het drukwerk opvallend professioneel hebben begeleid. Ik vond het ontzettend leuk om dit project samen met hen te doen (met behulp van Skype!). 
Naast Bouwe zou ik nog een aantal mensen willen bedanken:  Ada Bartelds (voor het verhuren van de schuur), de medewerkers van Desa Putera in Jakarta, MolenbergMedia (sponsor!),  de vrijwilligers Marie-José van Voorst en Gea van Ommen, Jerry Veldhuizen en Sigrid Spier.

Voor nu veel kijk- en leesplezier en een vriendelijke groet,
Eva Blaak