december 2008: publicatie in Lustrumboek R10 Zwolle

Het Lustrumboek van Cultuurwerkplaats R10 is een initiatief van Aleks  Deurloo, Mirjam Schaaf en Karin Gerfen  ter gelegenheid van hun verblijf en vertrek bij R10. Zij hebben een groot aantal betrokkenen benaderd om terug te blikken op de eerste vijf jaar R10 en hun visie te geven op de ontwikkeling van de  kunst- en cultuur in Zwolle.  Als oud-deelnemer van R10 ben ik gevraagd een beeldende bijdrage te leveren. Een reeks video-stills van bovenstaande filmpje - a la luz de - en een tekening gemaakt in Santpedor tijdens mijn werkverblijf in Spanje afgelopen zomer zijn in het boek te zien.

Aan de kwaliteit van het getoonde filmpje wordt gewerkt!