januari 2009: nieuwjaarsuitgave Pilat&Pilat Twijzel

In opdracht van Pilat&Pilat werkte DEBOKOFHETLOKET de afgelopen twee maanden samen met Jerry Veldhuizen aan de nieuwjaarsuitgave van het familiebedrijf. Vanaf 2001 voert Pilat&Pilat de Famylje Collection, de gestaag groeiende collectie meubelen met de namen van broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten (en een moeder) van de ontwerpers Gjalt Pilat, Kristien Pilat en Peter Tromop. De uitgave is een reeks van 9 portretten van deze naamgevers in woord (Jerry Veldhuizen) en beeld (DEBOKOFHETLOKET). Een kadootje aan het begin van 2009 voor de klanten van Pilat&Pilat verstuurd in een houten envelop ontworpen door Kristien Pilat.